Erasmus+ 2017-2018 Összefoglaló

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola vezetősége és nevelőtestülete az elmúlt évtized során többször bizonyította az Erasmus+ és más külföldi továbbképzéseken szerzett tapasztalatok általi megújulás iránti elkötelezettségét. A 2017. évre kiírt Erasmus+ mobilitási pályázat sikere már a hatodik alkalommal biztosítana lehetőséget pedagógusainknak és vezetőinknek az önképzésre és ezzel együtt az intézmény módszertani megújulási folyamatának továbbfolytatására. Hisszük, hogy a törekvés az újdonságok megismerésére kulcsa a sikernek a köznevelés és az élet minden más területén.

Intézményünkben hagyománya van a pedagógusok önképzésének, ami a diákok számára izgalmas tanítási órákat és a tanulmányi sikerek perceit jelentik a mindennapokban. A külföldi továbbképzéseken való részvételben a korábbi években az angol nyelvi munkaközösség és a humán munkaközösség járt élen. Ennek eredményeként a módszertani megoldások széles tárháza nyílt meg a továbbképzéseken résztvevő munkaközösségi tagok előtt az angol nyelv a magyar nyelv és a rajz tantárgyak tanításában.

Jelen pályázatunk célja egy átfogó intézményi megújulás alapjának a letétele. A cél elérésének érdekében öt kollégánk, akik nem nyelvtanári szakon szereztek diplomát, angol nyelvi kurzuson tervezik részvételüket. Az így megszerzett nyelvi tudás jó alapot biztosíthat újabb külföldi, módszertani kurzusokon való részvételhez. Nyelvtanáraink és jó angol nyelvismerettel rendelkező pedagógusaink közül hat fő tervezi részvételét IKT módszertani kurzusokon.

Az IKT eszközök módszertanának széleskörű bevezetésére 2016. végére teremtődött meg a lehetőség. Sikeres pályázati tevékenységünk és az iskola fenntartójának segítségével asztali számítógépeket, laptopokat, projektorokat és interaktív táblát sikerült beszereznünk, valamint az intézmény egész területén működő WIFI hálózat került kialakításra. Az IKT módszerek bevezetéséhez tehát megteremtettük a szükséges infrastruktúrát.

Pedagógusaink megújulás iránti pozitív attitűdjét mutatja, hogy az összesen 12 részt venni szándékozó kolléga különböző tárgyakat különböző életkorú diákoknak tanít. Öt jelentkező angol nyelvi ismereteit bővítené, hogy képes legyen angol nyelvi szakmai anyagok feldolgozására és külföldi partnerekkel való közös projektek lebonyolítására például az eTwinning nyújtotta lehetőségeken keresztül. Közülük ketten alsó tagozatos tanítóként tanítanak. Hat jelentkező digitális kompetenciáit fejlesztené. Közülük egy kolléga alsó tagozatos tanítóként, öt kolléga pedig felső tagozatos tanárként dolgozik, ketten angol nyelvet tanítanak az alsó tagozatos korosztály számára is. A 12 jelentkező által tanított tárgyak: olvasás, írás, angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, számítástechnika, történelem és földrajz.. Mindezek mellett iskolánk vezetőségének egyik tagja változásmenedzselés témában venne részt továbbképzésen, az ott megszerzett tapasztalatokkal támogatva a projektrésztvevőket a kurzusokon szerzett ismeretek terjesztésében a nevelőtestületen belül.

A pályázat sikerének érdekében több kolléga is részt vett a pályázatírással és disszeminációval kapcsolatos konferenciákon, workshopokon így biztosítva a 2015-ben elnyert módszertani megújulást célzó Erasmus+ pályázat folytatásának lehetőségét. A pályázat témájának kiválasztásában és tevékenységeinek megtervezésében a vezetőség mellett a középvezetők és az Erasmus+ tapasztalattal rendelkezők vettek részt. A projektrésztvevők kiválasztása során a szakmai felkészültség mellett az elkötelezettség és egységes jövőkép is szempont volt. Az intézményen belüli együttműködés a nyelvi előkészítő kurzus megszervezésével folytatódott. Ahhoz, hogy minél jobb hatása legyen iskolánkra a mobilitásoknak egy olyan mérő-értékelő ütemtervet dolgoztunk ki, ami a projekt során végig kíséri a résztvevőket és a környezetükben dolgozó a pályázatban részt nem vevő kollégákat is bevonja az értékelés folyamatába. Ezzel szeretnénk nagyobb rálátást biztosítani a projektre a nevelőtestület minél szélesebb körében.

A projekttől várt eredmények és rövid illetve hosszú távú hatások az iskola számos szintjéhez társíthatók: a pedagógusok külföldi továbbképzések iránti nyitottsága és a részvételhez szükséges nyelvtudás megszerzése, az intézmény új arculata, a munkahelyi légkör és az iskola környezetével meglévő kapcsolatok tovább javulása, a pedagógusok IKT eszközök módszertanának felhasználószintű ismerete, a diákok motiváltságának növekedése, a diákok új tanulási stratégiáinak kialakulása, a vezetőség változásmenedzselési kompetenciája, online forrásbank, projekt mérés-értékelési kézikönyv és nem várt eredmények, hatások is megjelenhetnek.

Iskolánk falain túlra is tekintünk, az Európa más intézményeiben dolgozó kollégákkal kialakuló szakmai kapcsolatok fenntartására törekszünk, hogy ezzel is erősítsük pedagógusainkban a reflektív gondolkodásmódot a hazai és nemzetközi trendek összehasonlításának következményeként. Az Erasmus+ továbbképzések során mindannyian együtt, egymástól tanulunk.Étkezéssel
kapcsolatos ügyintézés személyesen a titkárságon és telefonon is

KIZÁRÓLAG

Kedden:  08:00-tól 10:00 óráig

Szerdán: 15:00-tól 16:45-ig lehetséges!


Étkezés lemondása telefonon minden nap 07:45-től 09:00 óráig a 383-8206/11-es, illetve 16-os melléken, vagy a titkar@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség.

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9279-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


miujsag 250x62


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

A részletekért kattintson IDE!


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg