erasm2018

 

„Tanárakadémia III – Tanuld és alkalmazd” pályázati összefoglaló

 

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, mint a 14. kerület legnagyobb tanulói létszámmal rendelkező iskolája mindig kiemelt területként kezelte az ott tanító tanárok szakmai felkészültségének magas színvonalát. Az oktatói munka hatékonyságát jól mutatja, hogy intézményünk diákjai nagyon jól szerepelnek a különböző szintű tanulmányi versenyeken, jó beiskolázási mutatókkal rendelkezünk, valamint az országos méréseken is rendre átlag fölött teljesítünk. Tanáraink immár több mint egy évtizede vesznek részt különböző tematikájú nemzetközi képzéseken és iskolánk két nagy ívű Comenius Iskolák közötti programnak és mobilitásnak is részese volt. Ezen kívül e-Twinning programban is részt vettünk. Jelen pályázat szerves része egy folyamatnak, mely jól illeszkedik egy több éve működő és egyre nagyobb ívű programba. 2015-től kezdődően egyre több kolléga kapcsolódott be az Erasmus+ külföldi képzési programjába. Célunk már akkor is az volt, hogy ne csak a nyelvszakos kollégák vehessenek részt ilyen képzéseken, hanem a tantárgyi kapcsolódások is megjelenhessenek. Előző pályázataink eredményeként a nevelőtestület 20%-a már rendelkezik nemzetközi szintű képzési tapasztalatokkal. Ezt a kört szeretnénk most bővíteni és a múlt év sikereire, eredményeire építeni.  A múlt évben a nyelvi kompetenciák szélesítése, valamint az IKT adta lehetőségek minél szélesebb körű felhasználása volt a főbb képzési terület. Ezt a két területet bővítve egy új továbbképzési irányultságot is szeretnénk beemelni a nemzetközi programunkba – a modern, 21. századi oktatási irányzatok, stílusok, módszerek megismerését és elsajátítását. A mai tanulói attitűdnek már nem felelnek meg a frontális, hagyományos oktatási módszerek. Teljes megújulásra van szükség. Szeretnénk oktatásunk középpontjába helyezni a diákot, mint felfedező, kreatív, kutató személyt, aki önálló tevékenységre, alkotásra képes, aki a cselekvő tanulást választja a passzív befogadás helyett. Ehhez viszont a tanároknak egy teljesen új látásmódra, megközelítésre van szüksége. Legyen nyitott, inkább kísérje, mint irányítsa a diákot, engedje felfedezni, akár a kudarc árán is. Engedjük be az osztályokba a tapasztalatszerzést, mint tanulási módot . A továbbképzések tematikájába jól illeszkedik ez az attitűd, hiszen a választott kurzusok tartalmazzák ezeket a képzési területeket. A nyelvi képzéseken részvevőknél is fontos szempont volt, hogy a nyelvtanulás ne cél, hanem eszköz legyen későbbi célok megvalósításához. Csak olyan nyelvi képzést választottak a részvevők, melyek tanárok részére lettek meghirdetve, ezzel is biztosítva a szakmai tapasztalatcserét, az oktatási trendekbe való nemzetközi betekintési lehetőséget. Továbbra is kiemelten kezeljük az információs technológia adta kimeríthetetlen lehetőséget, hiszen ez a generáció legkönnyebben ilyen módon oktatható és fontosnak tartjuk ezen eszközök okos felhasználását és nem tiltását a tanórákon. A hátrányból előnyt kovácsolhatunk, ha pedagógusaink nyitottak és maguk is képesek ezen készségek elsajátítására. Nagyon fontos, hogy a diákok minél több vizuális és tapasztalati oktatási formát is megismerjenek. A pályázó tanárok köre a tantestület teljes spektrumát lefedi, az alsós első osztályban tanító tanító nénitől a végzős nyolcadik évfolyamos osztályfőnökön át. A pályázók a pedagógus életpálya megvalósulásának több szintjét képviselik. Van mesterpedagógus, Pedagógus 2, Pedagógus 1 fokozattal rendelkező.  Van olyan kolléga is, aki nyelvtanárként most tér vissza a pályára, és szeretné módszertani tudását frissíteni. A tanított tantárgyak köre is széles körű- angol, történelem, matematika, fizika, földrajz, ének, magyar nyelv. Fontos megjegyezni, hogy a pályázatban résztvevők köre teljesen lefedi az intézmény összes szakmai munkaközösségét, ezáltal egy sikeres továbbképzést követően a nevelőtestület minden tagjához el tudják juttatni a szakmai műhelymunka során a megszerzett ismereteiket. Az intézmény vezetésével egyetértésben megvalósítandó célként tűztük ki, hogy iskolánk újra bekapcsolódik egy KA2 – Iskolák közötti együttműködési projektbe, melynek első lépéseként jeleztük szándékunkat egy nemzetközi megkeresés kapcsán egy márciusban induló KA2 pályázati programban való részvételre, valamint 2019-ben tervezzük egy régi sikeres pályázat kapcsán szintén KA2 projektbe való bekapcsolódást Pályázatunk célkitűzései egybeesnek az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott irányelvekkel, valamint a nemzeti szintű oktatáspolitikai célokkal is és egyben illeszkednek az Európai Fejlesztési Tervben megfogalmazott elvárásokhoz is.Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg