Erasmus+ 2015-2017 Összefoglaló

Projektünk legfőbb célja, hogy iskolánk, a Dr Mező Ferenc Általános Iskola (Zugló – BUD) valós igényeinek és szükségleteinek megvalósításához a kiválasztott mobilitási kurzusokon részt vevő kollégák tapasztalatai a lehető legnagyobb mértékben járuljanak hozzá. A mai oktatási rendszer megerősödéséhez feltétlenül szükség van egy intézmény szintű tervezéshez, melynek alapvető támasza az adott intézményben dolgozó pedagógusok szakmai és módszertani megújulása. E pályázat kapcsán tíz pedagógus szándéka jelzi jelenleg iskolánkban azt, hogy iskolánk minél szélesebb körben kíván részt vállalni az oktatás fejlesztésében. Tudatos megvalósításra törekszünk az oktatás minőségének javításában, a tanulók és tanárok készségfejlesztésében, valamint az együttműködésben.

Olyan eredményekre számítanak a külföldi kurzusokra jelentkező tanáraink, melyeket alapos előkészítés, elsajátított tapasztalat és kidolgozott utómunka megvalósulásával széles körben, saját iskolájukban, illetve nyilvánosan (szülők, tankerület, más szakmai szervezetek stb.), egy jól kidolgozott disszeminációs tervben másokkal a fejlődés érdekében megosztanak, majd értékelés után biztosítják a projekttől várt hatások hosszú távon való fenntarthatóságát. Iskolánk elsődleges célja, hogy a tanulási gondokkal küzdő tanulókat felzárkóztassuk annak érdekében, hogy az egyenlőség elve alapján minél nagyobb mértékben jussanak sikerhez diákjaink.

Alapvető módszerünk a ’critical thinking’ kialakítása diákjainkban. Oktatásimodellünk szerves részét képezi a nemzetköziesítés, azaz a partnerkapcsolat, illetve az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonása szoros összhangot képezve a fő fejlesztendő területekkel, mint például az oktatás minőségének javítása, illetve a munkatársak képzése. Az ilyen típusú intézményfejlesztéshez szükség van egy olyan szakmapolitikai munkára, melyben egy új iskolai stratégia, vezetés, oktatásszervezés alapozza meg a jövő iskoláját. Ez a mi célunk.

A továbbképzésen megismert új módszerek és stratégiák felhasználásával könnyebbé tehetjük tanítványaink számára a tananyag elsajátítását. Ez képezi alapját annak, hogy a 8 kulcskompetencia fejlesztése, az oktatás minőségének javítása egy modernizációs folyamatnak köszönhetően megvalósulhasson. Megismerve más országok kultúráját, megmutatva iskolarendszerünket, megismerve különböző gondolkodásmódokat, egyszóval egy európai dimenzióba való lépés a diákjaink és tanáraink látókörének szélesedését segíti elő.

Mobilitási projektünk kiteljesítésében fog határozottan segíteni az eTwinning, ötletbörze megszervezése más hazai és külföldi országok kollégáival. Oktatási stratégiánk a módszertani megújulás, motiváció, tanár-diák és tanár-tanár együttműködés és a tanári szakma fejlesztése, a szerzett tapasztalatok beépítése a tanítási folyamatba javítva a minőséget, biztosítva az esélyteremtést. A mobilitási projektben 10 fő tervezetten kíván részt venni, mely esetben 9 tanár külföldi továbbképzéséről van szó (A1). A célországok között szerepel az Egyesült Királyság, Portugália, Svédország.

A projekt tervezett hatása, hogy vezetői szinten történjen változás, melynek támasza egy módszertani megújulás. Egy ilyen változás iskolánkba hozza az európai dimenziót, így a külföldön megismert kollégák intézményeivel kialakított partnerség segít abban, hogy tanáraink reflexív módon értékeljék saját munkájukat, módszereiket. A tanárok következetesebb tájékozódása, új értékelési módszer, újabb technikai módszer és újabb megközelítések megismerése vezet ahhoz, hogy a diákok szaktárgyi, a kollégák szakma iránti motivációja növekedjen.


Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg