Résztvevői beszámolók


 

Bohus Mariann - Southampton (drama course)

Angol - informatikus könyvtáros szakos pedagógus vagyok, 8 éve tanítok, 3 éve csak angolt. 2016. július 3-16. között vettem részt az angliai Southamptonban egy két hetes, általános és középiskolai tanároknak szóló drámakurzuson.

A kurzust nem én választottam, csak beugróként vettem rajta részt, viszont szerencsére mindkét szakomhoz tudom alkalmazni a megszerzett ismereteket és osztályfőnökként is profitálni tudok belőle.

 

southampton 550x413

 

Miért tetszett? 

Mert angol célnyelvi országban tanulhattunk, angol családnál voltunk elszállásolva, ahol például megkóstolhattunk néhány angol ételt, amit eddig csak könyvben láthattunk.
Európa számos országából voltak ezen a kurzuson tanárok, akikkel jó barátságot kötöttünk, sokszor beszélgettünk arról, hogy kinél milyen az iskolai élet. Szinte az összes foglalkozás interaktív formában zajlott, mi voltunk a szereplők, tényleg a saját bőrünkön tapasztalhattuk meg a drámaoktatás során használt technikákat. Emellett kifejezetten az angol tanítás során használható játékokat is tanultunk, amik közül párat azóta is használok a mindennapos tanítás során.


 

Burányi Csilla - Gloucester

Az Erasmus+ program keretén belül egy hetet tölthettem el Gloucesterben, az Egyesült Királyságban, 2016 júliusában földrajz tanároknak szervezett kurzuson. A csoportomban rajtam kívül volt még egy lengyel egy horvát és egy litván kolléga. A kurzus célja, hogy megismertessen bennünket a földrajz tanítás modern módszereivel, amit később saját tanítási óráinkon kamatoztatni tudunk.

Érkezésem utáni napon elutaztunk Bath-ba, melynek fürdőkultúrája a római korig vezethető vissza. Második napon a közeli Cheltenhambe utaztunk, ahol tulajdonképpen a kurzus zajlott. A hét folyamán itt vettünk részt előadásokon (C.L.I.L. - Content and Language Integrated Learning, The Teaching of Humanities in British Secondary Schools: The National Curriculum, Materials, Methods, Standards, stb.) és "workshopokon", ahol a résztvevők bemutatták saját országuk iskolarendszerét, saját bevált módszertanukat, megosztottuk egymással gondolatainkat.

Óriási élményt nyújtott az egyik nap, amikor Worcesterbe látogattunk egy középiskolába, ahol földrajz órákon hospitáltunk, különböző korosztályú csoportoknál.

 

worcester in class 550x650

 

Wales közelsége lehetővé tette, hogy ellátogassunk az Egyesült Királyság eme zugába és kirándulást tegyünk egy walesi szénbányába, majd Cardiffba.

Utolsó napok egyikén ellátogattunk a közeli Tewkesbury-be, ahol a modern városrendezés szabályaival ismerkedtünk meg.

Nagyon elégedetten, feltöltődve, új ötletekkel és gondolatokkal térhettem haza. A kurzus struktúrája átgondolt és kiegyensúlyozott volt.


 

Csürke Gyöngyvér - Oxford (creative teaching course)

A kurzust azért választottam, mert a képző intézmény  által kínált továbbképzési program nagyon széles körben felölelte az angol, mint idegen nyelv tanításának minden aspektusát.

Lehetőséget kínált a módszertani ismeretek gyarapítására, a legújabb nyelvtani metódusok megismerésére, a szakszókincs növelésére, a mindennapi nyelvhasználat gyakorlására, nemzetközisége révén más országbeli kollégák tapasztalatcseréjére.

Lehetőség nyílott helyi iskola meglátogatására, az ott folyó munkába való betekintésre, az egyes nemzeti tantervek megismerésére, a digitális kompetencia fejlesztésére a nyelvórák gyakorlatában, az angol nyelv egyéb tantárgyi kapcsolódásának megismerésére (CLIL), a helyi kulturális életbe való bekapcsolódásra, a híres oxfordi kollégiumok meglátogatására.

 

oxford 550x376

 

A nyelvórákat gazdagító szerepjátékok, drámatechnikai módszertani ismereteim körét is tudtam bővíteni, valamint a brit ország ismeret és kultúra tárgykörében is bővültek az ismereteim.

A tanfolyamot rendkívül hasznosnak találtam, szakmai-módszertani, nyelvismereti, valamint idegen nyelvi szociális kompetenciáim fejlesztése szempontjából egyaránt.

Mind a szaktanári munkámban, mind munka közösségvezetői munkámban nagy hasznát tudtam venni a tanfolyamon elsajátított ismereteknek.


 

Dömök Szilvia - Lisszabon

A kurzus célja az volt, hogy a múzeumok és kiállítások bemutatásán keresztül segítse a résztvevőket abban, hogy megértsék mit is jelent európainak lenni ma, megérteni saját nemzeti hovatartozásunkat, s összehasonlítani nemzeti kultúránkat más népek kultúrájával, valamint elhelyezni azt az európai népek palettáján.

Konkrét módszertani eszközöket adott a résztvevők kezébe arról, miként interpretálják a múzeumok anyagát a tanítási órák során, módszereket mutatott arról, hogy új, digitális eszközök használatával, applikációk alkalmazásával hogyan lehet a diákok számára közelebb hozni, feldolgozhatóbbá tenni a múzeumok anyagát egy-egy tanulási szituációban.

 

lisbon 550X263px

 

A kurzus feladata az volt, hogy miként használjuk fel az iskolán kívüli helyszíneket diákjaink oktatására, nevelésére; az európai polgárrá nevelés módszertana;
Egyéni és csoportfeladatok kiosztása, melyet a kurzus során teljesíteni kell.

Hallottunk több előadást, melynek témái:

 • A múzeumok szerepe az oktatásban, s az egyén kapcsolata a múzeummal.
 • Internet és digitális eszközök az oktatásban: gyakorlati bemutató (Dolby Voice)
 • Mit üzennek nekünk a múzeumok ma? – a múzeumok egy magasabb szinten történő megértése
 • Hogyan tud egy múzeum és egy iskola együttműködni? Múzeumi órák típusai, gyakorlati alkalmazása.

Feladatunk volt egy szabadon választott helyi múzeum meglátogatása egyénileg, s annak interpretálása, órai feldolgozása egy újonnan tanult IT program segítségével. (Én a Marionett báb Múzeumot választottam)

Ezután következtek az egyéni prezentációk: az én múzeumom; egy hazai múzeum bemutatása, s a múzeumi anyag egy lehetséges órai feldolgozásának bemutatása a kurzus során tanultak alapján;

Párbeszédet folytattunk arról, miként szolgálták a hét gyakorlatai az európai polgárrá nevelést címe: Európai polgár eszménye.

A kurzus elvégzése során segítséget kaptam az alábbi készségek, képességek fejlesztésében:

 • képes vagyok nem csak nemzeti, de európai polgárként is gondolkodni;
 • jobban megértem az unió oktatási célkitűzéseit;
 • kapcsolatokat építettem ki más országokban tanító kollégáimmal;
 • megértettem az összefüggést a múzeumokban megjelenő nemzeti jelképek, tárgyak és a mögöttük rejlő városlakók között;
 • tudom, hogy milyen szerepet játszhat az oktatásban egy-egy múzeum tárlata;
 • megismertem néhány internetes alkalmazást, melyet képes vagyok sikeresen alkalmazni óráimon
 • sokkal átfogóbban és mélyrehatóbban vagyok képes egy-egy múzeum, kiállítás anyagát óráimba illeszteni
 • felismertem az iskolán kívüli oktatásban rejlő lehetőségeket
 • képes vagyok múzeumok, kiállítások és az iskola együttműködésének mélyebb megértésére, megújítására, múzeumi órák megtartására
 • szociálisan érzékenyebbé, együtt érzőbbé váltam a fogyatékkal élők számára kialakított épületek, terek, építészeti megoldások iránt, azok szükségességére;

 

Kovács Margit - Colchester

Magyar - rajz szakos általános iskolai tanárként egy angliai tanár továbbképzési programon vettem részt. A képzést azért választottam, hogy betekintést nyerjek, hogyan tanítják a művészeti tárgyakat és a művészettörténetet brit iskolákban, továbbá a múzeumpedagógiai módszerekkel való tanítást is megismerjem.

Előadás hallgattunk arról, hogyan zajlik a brit iskolarendszerben a művészeti tantárgyak oktatása.

Vezetett sétákat tettünk egy művészettörténésszel pl. Constable festményein szereplő helyszíneket kerestünk fel: Flatford, malom, dokk, Willy Lott háza.

Műhelymunkát végeztünk művésztanárral: praktikus ötletek bemutatása és alkalmazása grafikával és akvarellfestéssel.

Programjaink közt szerepelt:

 • Előadás és műhelymunka a CLIL módszereinek bemutatása gyakorlati művészeti és művészettörténet tantárgyakra fókuszálva: hogyan tanítsunk könnyedén idegen nyelven az adott tantárgyat.
 • Résztvevői műhelymunka. Művészeti tantárgyak oktatásának bemutatása hozott anyag alapján: hogyan zajlik különféle európai iskolákban (olasz, francia, lengyel, szlovák, magyar).
 • Interaktív foglalkozás volt a Tate Modern Múzeumban múzeumpedagógus vezetésével: vázlatok készítése szobrokról különféle nézőpont felhasználásával.
 • Egész napos iskolalátogatás Brightlingsea tengerparti falu iskolájának művészeti tagozatán. Felső tagozatos és középiskolai rajz, festés, művészettörténet órák látogatása.
 • Múzeumlátogatás Courtauld Institute of Artban vezetett múzeumpedagógiai foglalkozás: hogyan tanítsuk a gyerekeket felfedezni különböző korok alkotásait saját érdeklődési körük figyelembe vételével, irányított kérdésfeltevés eszközével.

colchester 550x458

A kurzus elvégzése során segítséget kaptam az alábbi készségek, képességek fejlesztésében:

 • képes vagyok nem csak nemzeti, de európai polgárként is gondolkodni;
 • jobban megértem az unió oktatási célkitűzéseit;
 • kapcsolatokat építettem ki más országokban tanító kollégáimmal;
 • megértettem az összefüggést a múzeumokban megjelenő nemzeti jelképek, tárgyak és a mögöttük rejlő városlakók között;
 • tudom, hogy milyen szerepet játszhat az oktatásban egy-egy múzeum tárlata;
 • megismertem néhány internetes alkalmazást, melyet képes vagyok sikeresen alkalmazni óráimon
 • sokkal átfogóbban és mélyrehatóbban vagyok képes egy-egy múzeum, kiállítás anyagát óráimba illeszteni
 • felismertem az iskolán kívüli oktatásban rejlő lehetőségeket
 • képes vagyok múzeumok, kiállítások és az iskola együttműködésének mélyebb megértésére, megújítására, múzeumi órák megtartására
 • szociálisan érzékenyebbé, együtt érzőbbé váltam a fogyatékkal élők számára kialakított épületek, terek, építészeti megoldások iránt, azok szükségességére;

A képzés nagyon tetszett, színvonalas volt. 

 


 

Németh Ágnes - Canterbury

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos tanítójaként 2016. augusztus 1-12-ig Canterburyben először vettem részt tanártovábbképzésen a Pilgrims Teacher Training „Special Needs and Inclusive Learning” tanfolyamán az Erasmus+ mobilitási program keretében.

A kéthetes módszertani továbbképzésen angol nyelvtudásom fejlesztésén túl célom volt, hogy bepillantást nyerjek az angolszász oktatási rendszerbe, megismerjem az ott eredményesen alkalmazott inkluzív nevelés és oktatás elméleti hátterét és fejlesztő pedagógus szemléletemet tágítsam.

 

canterbury 550x442px

 

Kurzusvezetőnk (Phil Dexter) és elismert, neves vendégelőadók révén sokrétű módszertani segítséget kaptunk, hogy a tanulási nehézségeket és a sajátos nevelési igényeket (dyslexia, dyscalculia, dyspraxia, ADHD, Asperger szindróma…) felismerve eredményesen és hatékonyan tudjuk segíteni diákjainkat a mindennapi tanulás-tanítás során. Hazai gyakorlati tapasztalatainkat megoszthattuk külföldi kollégáinkkal. Ezen kívül, az iskola szervezésében, sokfél és változatos fakultatív wokrshop-on és kulturális programon vettünk részt a délután és az esték folyamán. Tartalmas, szemléletformáló, interaktív, módszertanilag megújuló, izgalmas és felejthetetlen két hetet tölthettem Anglia történelmi városkájában, amit szívből ajánlok mindenkinek!


 

Szabolcsné Sas Ágnes - Oxford (language course)

Hatékony kommunikáció kurzuson vettem részt két hétig, hogy angol beszédértésemet, beszédkészségemet javítsam annak érdekében, hogy a hozzánk látogató külföldi vendégek kísérése esetén könnyebben tudjak kommunikálni.

A kurzus nagyon tetszett, jól éreztem magam. A tanfolyamon zömmel páros- és csoportmunka keretében oldottuk meg a feladatokat. Az órák jól felépítettek, gördülékenyek voltak. Tanárunk jól felkészült volt. Remek hangulatú órákat tartott. Nagyon sok érdekes új módszert ismertem meg, melyeket munkám során jól fogok tudni hasznosítani. Több tanácsot kaptunk arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyan fejleszteni nyelvtudásunkat. Ehhez hasznos honlapokra is felhívták a figyelmünket. Sokat fejlődött a kommunikációs készségem angol nyelven, javult az angol nyelvű beszédértésem. Elsajátítottam több olyan módszert, melyekkel színesíthetem, hatékonyabbá tehetem az óráimat.

 

oxford 550x402

 

Kapcsolatokat építettem ki más országokban tanító kollégáimmal, eszmét cseréltem iskolai rendszerükről, tanítási módszereikről, jobban megismertük egymás országait, szokásait, kultúráját.


 

Szilvási Csaba József - Southampton (leader course)

Voltaképpen egyik napról a másikra csöppenhettem bele egy élményekkel és újszerű szakmai ismeretekkel alaposan megtűzdelt angliai továbbképzésbe.

A képzés célja az volt, hogy minél gyakorlatiasabb formában, lehetőség szerint a vezetői kompetenciákat a középpontba helyezve, mutassák be az angol iskolarendszert. Ennek megfelelően több intézménytípusban is látogatást tehettünk, ahol a hétköznapi tevékenységeket közvetlen közelről láthattuk. Az intézménylátogatások alkalmával a pedagógusok, vezetők és egyéb szakemberek széles körével volt alkalmunk kerekasztal beszélgetéseken részt venni.

A gyakorlati jellegű tevékenységek köre nem merült ki iskolalátogatásokban. Angol nyelvi készségeink fejlesztéséhez egy igen szórakoztató személyiségű, egykori gyarmati kormányzó fiaként született, nyelvészt köszönthettünk körünkben. Bár nem várt fordulat volt a nyelvi foglalkozás egy alapvetően vezető beosztást betöltő kollégáknak meghirdetett kurzuson, mégis kellemesen és hasznosan teltek az angol órák.

 

saint denys school southampton 550x209

 

A kurzus szerves részét képezték előadások is, amiket az angol oktatási rendszer szinte minden szintjéről érkező munkatársak tartottak. Előfordult az is, hogy előadóink régi barátként találkoztak ismét, ami vidámabb köntösbe bújtatta az amúgy néha igen száraz tényanyagot. 

A legtöbb foglalkozás helyszínéül egy jóval több mint száz éves hotel épülete szolgált felújított, de mégis ódon falakkal, fa lépcsővel és néhol igen apró tölgy ajtókkal. A legnépszerűbb hely az épületben az előadó terem díszes kőfaragásokkal díszített kandallójának környéke volt noha már évtizedek óta nem ropogott tűz a helyiség falai között.

 

southampton school 550x293

Ami a kurzus szervezését és lebonyolítását illeti, váratlan volt számomra a résztvevők létszáma. Több mint harmincan ültünk asztalhoz az előadások idején, mivel két kurzus témáit igyekeztek a szervezők a lehető legjobban összeegyeztetni. Az iskolalátogatások során viszont az alacsony létszámú csoportok voltak a jellemzők, ami néha csupán négy-öt főt jelentett.

Zárszóként csak annyit, hogy aki csak teheti vágjon bele egy külföldi továbbképzésbe, mert akár csak egy egy hetes kurzus is hónapokig tartó motiváló hatással járul hozzá nevelői, oktatói tevékenységünkhöz.


 

Vécsey Tímea - Scarborough

A délelőtti foglalkozásokon a nyelvet gyakoroltuk (szleng, aktuális-trendy szóképzéseket stb.), illetve a beszédkészség fejlesztése volt a fő cél. A gyakorlatok során sok új információval bővült a külföldi iskolákban zajló tevékenységekről az ismeretünk, mert többször kellett az országunkról, az iskoláról, az oktatásunkról beszélnünk. Mivel svéd, lengyel, spanyol, német, cseh és szlovák résztvevőkkel voltam egy csoportban, így ezen országok oktatási helyzetével kerültem közelebbi viszonyba.

Délutánonként módszertani képzésben részesültünk, sok kreatív, szórakoztató, újszerű feladattal, módszertani technikákkal gazdagodott tudásunk.

 

scarborough workshop 550x456

 

A hazatérésem után több kollégával is megosztottam az új ötleteket, volt olyan, aki visszajelezte, hogy mennyire élvezték a gyerekek az új feladatot!

A saját munkámba is igyekszem bevonni az újító gondolatokat! Sok esetben (főként a 2-s nyelvi csoportoknál tapasztalom), hogy sokkal aktívabban vesznek részt a feladatokban, kevésbé zavarba ejtőnek élik meg a hibákat, amiket vétenek, köszönhetően ezeknek az új feladatoknak!

Saját magamon is azt tapasztalom, hogy számomra is változatosabbak lettek az óráim.


 

Visegrádi Ferencné - Barnstaple

A mobilitás helyszíne: Barnstaple, Nagybrittania
Fogadóintézmény: SOL (Sharing One Language)
A mobilitás időpontja: 2015.07.05-07.16

Célok:

 • Lehetőséget nyújtani az angol nyelv elmélyítésére, eredeti-autentikus-környezetben,
 • Magabiztosság, önbizalom erősítése különböző szituációkban,
 • Betekintés egymás országainak pedagógiai munkájába,
 • Környezetvédelem megnövekedett szerepének tudatosítása-lehetőségek és feladatok,
 • Összehasonlítássaját szülőföld és Nagybrittania hagyományai, kultúrája, szokásai terén.

Témák:

 • Devon kultúrája, természeti kincsei,
 • Városlátogatás történelmi hátérrel,
 • Anglia délnyugati tájegységének növény és állatvilága-védett ökológiai terület,
 • A környezetvédelem szerepe napjainkban, lehetőségei és feladatai,
 • Interjúk készítése különböző foglalkozású lakosokkal-ezek feldolgozása,
 • Önkéntesség és jótékonyság szerepe a mindennapokban,
 • Iskolalátogatás: az iskolarendszer felépítése, tantárgyak, felszereltség, szerveződés, szokások és hagyományok, napirend,
 • Prezentáció , felkészülés és órabemutató, óraelemzés

Tapasztalatok és eredmények:

 • betekintés egy angol család életébe,
 • jó hangulatú beszélgetések és tapasztalatcsere a külföldi kollégákkal és a családdal,
 • gyerekközpontú és pozitív szemléletű oktatás és nevelés az angol iskolákban, jól ellátott és felszerelt iskolák,
 • a devoni angol vidéki élet megismerése

Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg